Κατά τη διάρκεια της χρονιάς και με αφορμή τα παιδαγωγικά μας προγράμματα, τα παιδιά δημιουργούν ένα σύνολο έργων που εμπεριέχει διάφορα δείγματα της προόδου και της εξέλιξής τους.

Το κάθε παιδί έχει πρόσβαση στα έργα του καθημερινά χάρη στο σύστημα των αρχειοθηκών που χρησιμοποιούμε στο σχολείο μας, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της υπευθυνότητας του παιδιού.

Τα έργα των παιδιών παρουσιάζονται σε κάθε ενημέρωση γονέων. Στο τέλος της χρονιάς δημιουργούμε ένα αυτοσχέδιο βιβλίο το οποίο δίνεται στους γονείς ως ενθύμιο. Το βιβλίο αναμνήσεων αποτελεί μια συλλογή γνώσεων που έχει κατακτήσει το κάθε παιδί.