Ένα πολύ βασικό κομμάτι για την εξέλιξη ενός παιδιού και την πρόοδό του είναι η συνεργασία με σεβασμό και αρμονία μεταξύ του κηδεμόνα και του εκπαιδευτικού, καθώς δίνει σαφή εικόνα στο παιδί ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού, γεγονός που βοηθάει το παιδί να νιώσει ασφάλεια από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθει στον χώρο του σχολείου μέχρι και την τελευταία πριν αποχωρήσει.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους γονείς μέσω αποστολής μηνύματος ή e-mail σχετικά με την διατροφή και την ατομική υγιεινή των παιδιών.

Oι γονείς έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με την εκπαιδευτικό της τάξης τους, μέσω τηλεφώνου κατόπιν συνεννόησης, ή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα σχετικά με την πρόοδο του παιδιού.

Σε εβδομαδιαία βάση οι γονείς λαμβάνουν μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το παιδαγωγικό πρόγραμμα που ακολούθησε η τάξη και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Τέλος υπάρχουν προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς για την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.