Ένας από τους στόχους μας στη μάθηση και στην απόκτηση γνώσης, είναι η ανάπτυξη της περιέργειας που χαρακτηρίζει την ηλικία της ομάδας μας. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης όπου η ανάγκη για εξερεύνηση και παρατήρηση είναι βασικό χαρακτηριστικό τους. Για το λόγο αυτό ακολουθούμε τη μέθοδο Project, κατά την οποία η νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες που πηγάζουν από τα ερωτήματα και τις απορίες τους.

Τα παιδιά μέσα από συζητήσεις και πάντα με σεβασμό στο σύνολο της ομάδας, δείχνουν το ενδιαφέρον τους για κάποιο θέμα και μέσα από ψηφοφορίες αποφασίζουμε για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, τον τρόπο με τον οποίο θα τα προσεγγίσουμε και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε.

Μέσα από την μέθοδο αυτή τα παιδιά καλλιεργούν πλήθος δεξιοτήτων και αποκτούν αυτονομία.