Κάθε θέμα που προσεγγίζουμε, γίνεται αφορμή ώστε ένας ολόκληρος κόσμος να ξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια των παιδιών, στον οποίο τα ίδια είναι οι πρωταγωνιστές και έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν κάθε τι καινούργιο με τρόπο σύγχρονο και ενεργητικό.

Η μέθοδος της Διαθεματικής Προσέγγισης που ακολουθούμε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των παιδαγωγικών μας προγραμμάτων έχει ως στόχο να επεξεργαστεί θέματα που πηγάζουν από το ενδιαφέρον των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία τους και αναδύεται το πραγματικό ενδιαφέρον για μάθηση.