Κάθε χρόνο ανοίγουμε την αγκαλιά μας στους μικρούς μας φίλους και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Γι΄αυτό και θεωρούμε πολύ σημαντικό τα παιδιά να βρίσκονται σε έναν χώρο όπου μπορούν να εκφραστούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Βασικός μας στόχος λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζονται τα παιδιά ώστε να νιώσουν ισότιμα μέλη μιας ομάδας, διατηρώντας τον χαρακτήρα τους και τα μοναδικά ταλέντα τους.

Επεξεργαζόμαστε διαρκώς τις κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τον αυτοσεβασμό και οδηγούν αβίαστα στον σεβασμό προς τα άλλα μέλη της ομάδας.