Ο χώρος του σχολείου μας είναι έτσι δομημένος ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αυτενεργούν, αλλά και να νιώθουν ισότιμα μέλη μιας ομάδας.

Για τον λόγο αυτό, οι χώροι μας διαμορφώνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ομάδας, αλλά και της θεματικής που αναπτύσσουμε.

Κάθε χρονιά δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά τις «γωνιές», τα μέρη δηλαδή μέσα στην τάξη, όπου μπορούν να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν. Αυτές οι γωνιές μπορούν να αλλάξουν και να εμπλουτιστούν κάθε χρονιά ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της ομάδας.