Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφαλές, δίκαιο, που προάγει τη δημιουργικότητα, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, δημιουργεί κίνητρα για την ενεργή συμμετοχή, προκαλεί στους μαθητές προβληματισμούς και κινητοποιεί τον πνευματικό τους κόσμο.

Υπάρχει σταθερή συνεργασία με παιδίατρο που επισκέπτεται τον χώρο μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την πρόληψη της υγείας των παιδιών.