Οι δύο μορφές της γλώσσας, ο γραπτός και ο προφορικός λόγος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αναπτύσσονται παράλληλα. Η εκμάθηση του ενός τρόπου επικοινωνίας βοηθάει και προάγει την εκμάθηση του άλλου τρόπου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των παιδαγωγικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας, η γλώσσα ως ολότητα εμπλέκεται σε όλες μας τις δραστηριότητες.


Η καθοδήγηση των παιδιών προς την ώριμη γραφή και ανάγνωση πραγματοποιείται έμμεσα και ξεκινάει πάντα με αναγνώριση και επιβράβευση των μοναδικών επιτευγμάτων των παιδιών, σε κάθε επίπεδο που κατακτούν και μας παρουσιάζουν.

Ο πειραματισμός με τον γραπτό λόγο κάποιες φορές μοιάζει με μουτζούρωμα ενώ άλλες εκφράζεται ως ελεύθερη ζωγραφική.


Από την άλλη τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, αναπτύσσουν και ασχολούνται με τη γραφή από την πρώτη στιγμή που πειραματίζονται με την αφήγηση και την ανάγνωση.

Όλες οι ενασχολήσεις τους με τον λόγο αποτελούν πάντα ένα βήμα προς την ώριμη γραφή με τελικό στάδιο την χρήση συμβατικών γραμμάτων και τη συμβατική ανάγνωση

Στόχος μας λοιπόν είναι να δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να πειραματίζονται καθημερινά με τη γραφή και την ανάγνωση με συμβατικά υλικά ή λιγότερο αναμενόμενους τρόπους.